0

Jumala Alas Tasolleni, Jotta Voin Väitellä Hänen Kanssaan

Bringing God Down to My Level So I Can Argue With Him

Photo: ©themacx from Getty Images Signature via Canva.com

Kun tilanteet ovat täysin vastaiset, on suuri houkutus vetää Jumala alas tasollemme, jotta voisimme väitellä hänen kanssaan. “Antaa” Jumalan olla Jumala, on yksi suurimmista peloistamme.

Luotatko vielä Herraan, kun selittämätön ja ansaitsematon kärsimys tulevat elämääsi? Seuraatko Häntä silloin, kun Jumala on hiljaa, etkä näe selvää hyötyä pysyä Hänessä uskossa? Voiko uskova menettää kaiken, mistä välittää ja silti omistaa lujan, Jumala-keskeisen luottamuksen ja suuren rakkauden Jumalaan?

You may want to read:

Myöntävä vastaus näihin kysymyksiin vaatii korkeaa käsitystä Jumalasta. Jumala on Jumala ja me emme ole. Herra voi tehdä mitä Hän haluaa, milloin haluaa, miten haluaa ja mitä Hän tekee on täydellistä.

“Kun me kärsimme, on paljon helpompaa madaltaa näkemystä Jumalasta, kuin korottaa uskoa.” -John Walton

On olemassa kärsimystä, missä uskon korottaminen korkeaan näkemykseen Jumalasta voi olla haastavin asia, mitä tulet koskaan tekemään. Korkea näkemys Jumalasta tarkoittaa, että Hän on kaikin tavoin täydellinen ja kaikki mitä Hän tekee on kiistatta täydellistä.

Mutta hän pysyy samana, kuka voi häntä estää? Mitä hän tahtoo, sen hän tekee. Niin, hän antaa täydellisesti minulle määrätyn osan, ja sellaista on hänellä vielä tallella paljon. Sentähden valtaa minut kauhu hänen kasvojensa edessä; kun sitä ajattelen, peljästyn häntä.
-Job 23:13-15

Kun kuljet pimeässä laaksossa (psalmi 23:4), uskon korottaminen korkeaan näkemykseen Jumalasta ei ole vain haastavaa, mutta myös pelottavaa. On niin paljon helpompaa vetää Jumala ihmisymmärryksen luo, missä Häntä voi kyseenalaistaa, korjata ja jopa olla tottelematta.

Hänet valtaistuimelle korottaminen ja Häntä valtaistuimellaan palveleminen vaatii alistumista joka voi maksaa sinulle henkesi (Matteus 16:24). Korkea näkemys Jumalasta on antaa Jumalan olla Jumala huolimatta siitä, mitä tiellesi tulee. Se on täydellistä antautumista Jumalan haltuun.

Isä, jos sinä tahdot, niin ota pois minulta tämä malja; älköön kuitenkaan tapahtuko minun tahtoni, vaan sinun. -Luukas 22:42

Tämä oikeuksista luopuminen on suurin kutsu ihmisille: “antaa” Jumalan olla Jumala ja hyväksyä kuinka hän pyörittää maailmankaikkeutta. Totuus on, Jumala on Jumala huolimatta siitä annatko hänen olla vai et. Kysymys onkin, hyväksytkö kuinka hän pyörittää maailmankaikkeutta -eritoten sinun elämääsi.

Jumala, jonka kanssa voi väitellä

Ja hän (Job) sanoi: “Alastonna minä tulin äitini kohdusta, ja alastonna minä sinne palajan. Herra antoi, ja Herra otti; kiitetty olkoon Herran nimi.” Kaikessa tässä Job ei tehnyt syntiä eikä puhunut nurjasti Jumalaa vastaan. -Job 1:21-22

Jobin ensireaktio on harvinainen, kun koko maailma räjähtää kasvoille. Jumalan palveleminen ja kiittäminen akuutin kärsimyksen aikana ei normaalisti ole jotain meistä lähtevää.

Ensireaktiomme on yleensä lähempänä Jumalan vetämistä alas tasollemme, jotta voimme väitellä hänen kanssaan. Vallaton hallitsija-jumala on haastettavissa (Jesaja 55:8-9). Jos Herra ei olisi Herra, mutta enemmänkin kuin me, mitä Hän antaa elämäämme olisi auki väittelylle.

Muistan ensimmäisen kerran, kun väittelin Jumalan kanssa tähän tapaan. Kärsimykseni oli silloin suurempi kuin kykyni selviytyä (2. Korinttilaiskirje 1:8-9). Kun kipuni ei ollut yhtä syvää, hyväksyin Hänen olonsa Jumalana. Hyvinä aikoina en koskaan harkinnut meneväni vastakkain Herran kanssa.

Epätoivoni lisääntyi, kun kärsimykseni meni hajoamispisteen yli. Sen sijaan, että olisin vastannut Jobin tavoin, kuulostin enemmän Jobin vaimolta (Job 2:9).

Tämän tein tietämättäni yrittäen taistella Hänen jumalalliset ominaisuutensa pois Häneltä. Hänen hallitsijana olonsa sijaan minä halusin hallita. Sen sijaan, että Hän määritti, mikä hyvä on, minä halusin olla auktoriteetti sille, mikä on oikein.

Tässä on lista kymmenestä Hänen monesta ominaisuudestaan. Sen jälkeen, kun olin ihmistänyt Häntä, minä pystyin olemaan määrittäjä sille, kuka hallitsisi näitä ominaisuuksia.

 1. Jumalan ykseys – Hän ei tarvitse meitä
 2. Jumalan määräysvalta – Hänen (pelottavat) tulevaisuuden tarkoitukset
 3. Jumalan tietous – Hän on kaikkitietävä
 4. Jumalan muuttumattomuus – Hän ei muutu
 5. Jumalan ylin valta – Hän hallitsee kaikkea
 6. Jumalan pyhyys – Hän on kaikin puolin täydellinen
 7. Jumalan voima – Hän on kaikkivoipa
 8. Jumalan uskollisuus – Hän on peräänantamaton
 9. Jumalan hyvyys – Hän on paras
 10. Jumalan rakkaus – Hän on hyväntahtoinen

Tässä on vain kymmenen Hänen ominaisuuksistaan. Niitä on paljon enemmän. Kuten näet, jos annat Jumalan olla näiden ominaisuuksien omistaja, se vapauttaa sinut täysin hänen hallintaansa. Tämä tarve vaatii sinua korottamaan uskosi yli kykysi johtaa elämääsi (2. Korinttilaiskirje 12:10).

Korkea näkemys Jumalasta

Niin Herra sanoi saatanalle: “Katso, kaikki, mitä hänellä on, olkoon sinun käsissäsi; älä vain koske kädelläsi häneen itseensä”. Ja saatana meni pois Herran edestä. -Job 1:12

Yleensä ihmiset ovat hyvillä mielin Jumalaan kunnes henkilökohtainen kärsimys tulee heidän elämäänsä. Kun Jumala päättää laskea alas suojan (Job 1:10), jonka on pitänyt ympärillämme, tulemme levottomiksi siitä, kuka Hän on ja mitä Hän saattaa sallia elämiimme.

Tämä mahdollisuus on syy, miksi on helpompi alentaa kuvaa Jumalasta, kuin uskoa Häneen. Alempi perspektiivi antaa sinulle kieroutuneen luvan syyttää Häntä rikkomuksista tai epäreiluudesta. Voit päättää jopa kävellä pois Hänen luotaan.

Hetkessä, jossa usko on vaikein ja epätodennäköisin, silloin uskoa tarvitaan eniten. -John Walton

Oletko koskaan alentanut näkemystäsi Jumalasta, kun elämässäsi kohosi kriisi? Katso uudelleen listaa Jumalan ominaisuuksista. Mitkä ovat olleet sinulle kaikista vaikeimmat hyväksyä, kun kipu on ollut akuutein?

Kerron tässä joitakin tapoja, joilla alensin näkemystäni Jumalasta henkilökohtaisen kärsimyksen aikana, ja siten annoin itselleni luvan väitellä Jumalan kanssa.

 • Jumalan tietous – Herra, jos tiedät kaiken, miksi annoit tämän elämääni? Sinä tiesit mitä oli tapahtumassa (määräysvalta), mutta sallit sen silti.
 • Jumalan muuttumattomuus – Herra, olet kaikkivoipa (kaikkivaltius). Sinä voit muuttaa mieltäsi. Sinun ei tarvitse (määräysvalta) antaa kärsimykseni jatkua.
 • Jumalan ylin valta – Herra, sinä hallitset koko maailmankaikkeutta. Ei vaatisi paljoa (voima) järjestää asiat paremmin minulle.
 • Jumalan rakkaus – Herra, rakastatko minua? Näinkö ilmaiset (hyvyys) rakkautesi lapsillesi?

Oi, jospa tietäisin, kuinka löytää hänet, jospa pääsisin hänen asunnolleen! Minä esittäisin hänelle riita-asian ja täyttäisin suuni todisteilla. -Job 23:3-4

Kuten näet, kun Herra on minun tasollani, voin haastaa minkä vain hänen ominaisuuksistaan. Voin myös punoa useita ominaisuuksia syytöksiin ja esittää todisteet Hänelle.

Leaders Over Coffee Web Banner

Kaksi johtopäätöstä

“Mitä tulee mieliimme, kun ajattelemme Jumalaa on kaikkein tärkein asia meissä.” – A. W. Tozer

Kärsimyksesi sulatusastia tarjoaa sinulle täsmällisimmän happamuustestin tutkiaksesi mitä ajattelet Jumalasta, muista ja elämästä. Älä jätä huomiotta, että Jobin ensireaktio kärsimykseen (Job 1:20-22) ei ollut Jumalalle, vaan muille.

Hän antoi muiden tietää, mitä hän ajatteli Jumalasta. Mitä muut oppivat uskostasi silloin, kun kärsimys tulee elämääsi? Uskomuksesi ovat aina muiden nähtävillä, huolimatta siitä, mikä uskosi on.

Ensimmäisessä Jobin kirjan luvussa hänen ystävänsä näkivät miehen, joka luotti Jumalaan. Hänen kärsimyksensä paljastivat hänen uskonsa. Jobin ystävät pystyivät tekemään kaksi johtopäätöstä Jobin uskosta Herraan.

 1. Mitään, joka on Jumalan hallinnan ulkopuolella, ei koskaan tapahdu meille.
 2. Job todellakin uskoi, että Herra antaa ja Herra ottaa, ja molemmat mahdollisuudet voi hyväksyä tulevaksi Häneltä.

Tämä sisältää kaikki ensisijaiset ja toissijaiset asiat, mikä tarkoittaa kärsimystä, joka tulee Herralta ja kärsimystä, joka tulee muiden tai tilanteiden vuoksi. Kaikki kärsimys, huolimatta siitä mistä se tulee, on Herran sallimaa.

Tämä ei tarkoita, että sinun tulee pitää siitä, mitä Jumala sallii elämääsi. Se sanoo, että sinun tulisi pystyä valitsemaan väärä tie, kun pahoja asioita tapahtuu sinulle. Syntisyytesi tai synnin puute paljastaa millainen usko sinulla on.

 1. Lukiessasi Jobin vastausta kärsimykseen, miten sinun tyypilliset reaktiosi kipuun kestävät vertailua?
 2. Kuinka sinun tulee muuttua? Määritä tarkkaan ja käytännöllisesti?

Usko tarkoittaa luottamista Jumalaan silloin, kun ei ole selvää syytä tehdä niin. Nähdessäsi selittämätöntä tai ansaitsematonta kärsimystä näkemyksesi itsestäsi voi olla korkeampi, kuin näkemyksesi Jumalasta. Voit ajatella, että rakkautesi ja oikeutesi on parempi, kuin Jumalan rakkaus ja oikeus.

Voit tehdä tämän minkä vain Jumalan ominaisuuden kanssa. Voi olla luonnollinen houkutus tuomita Jumalaa, kun elämä ei mene niin kuin haluaisit. Milloin vain sydämesi toimii uskon puutteesta, haluat tilanteen omaan hallintaasi, vaikka se tarkoittaisi syytösten nostamista Jumalaa vastaan tai niiden satuttamista, jotka ovat esteenä sille mitä haluat.

 1. Mitkä Jumalan ominaisuuksista tuottavat sinulle eniten kamppailua?
 2. Kuinka kamppailusi haittaa sitä, mitä Herra haluaa tehdä sinulle?

Kutsu toimintaan

Viime kädessä taistelu on uskon ja pelon välillä. Ongelmien tullessa ihmiset pelkäävät. Herra kutsuu meitä aina luottamaan uskossa. Vaikeusaste Herraan luottamisessa on osa pelkoa siinä, mitä näemme menetyksiemme olevan.

Kun huomaat jonkin elämässä vedettävän pois sinulta, sitä enemmän kamppailet, vaikka se olisi kamppailu Jumalaa vastaan. Job ei ollut halukas reagoimaan näin. Hän ei lähtenyt sotaan. Hän valitsi luottaa.

Herra oli antanut, ja Herra otti pois. Job päätti palvella Jumalaa siinä hetkessä. Jos et ole niin kuin Job, nimeä asia, minkä pelkään menettää. Se on asia, mikä sabotoi uskoasi.

Kahdentoista kuukauden sisässä menetin vaimoni, lapseni, kotini, maani, työni ja maineeni. Menetetyt asiat olivat helppoja nimetä. En halunnut menettää niitä, mutta en pystynyt kontrolloimaan niitä, joten tulin vihaiseksi Jumalaan ja muihin.

Ehkä asiat, joita pelkäät menettäväsi ovat vähemmän havaittavissa, vaikkakin epäilen sitä. Suurin osa meistä tietää jotain, mitä emme halua menettää, ja jonkin haastaessa sen, meistä tulee vihaisia ja uskottomia.

Tässä risteyksessä meidän tulee tehdä elämää muuttavia ratkaisuja. Aiotko olla rehellinen sydämesi todellisista motiiveista. Jos et pysty tai tee näin, tulet aina elämään elämää, joka heilahtelee vihan ja pelon välillä.

Ensimmäinen askel ongelmien voittamiseen on olla rehellinen sydämesi tilanteesta. Minulla kesti kauan olla rehellinen Jumalalle ja muille, koska en vastannut Jobin tavoin. Minun täytyi omistaa syntini nimeämällä pelkoni. Vasta sitten aloin prosessin parannukseen menetyksen pelosta, luottaen Herraan.

Rohkaisen sinua vahvasti, jos pystyit samaistumaan tähän lukuun, ettet kävele matkaasi yksin. Tuo luotetut ystäväsi mukaan taisteluun sielustasi. Synnin kuolettaminen ei tapahdu yhdessä hetkessä. Se on matka joka sopii yhteisölle.

Need More Help?

 1. If you want to learn more from us, you may search this site for thousands of resources—articles, podcasts, videos, graphics, and more. Please spend time studying the ones that interest you. They are free.
 2. If you want to talk to us, we have private forums for those who support this ministry financially. Please consider supporting us here if you would like to help us keep our resources free.

Learn How to Become a Mastermind Student01

Print Friendly, PDF & Email
Tagged: